Internet Archive BookReader

Z̲aylī bar Burhān-i qāṭiʻ, "yā", Farhang-i lughāt-i bāzyāftah : shāmil-i qismatī az lughāt va taʻbīrāt-i mustadrak kih bāyad bih farhang-i zabān-i Pārsī afzūdah shūd